Тестове 1-10 от 16

Тест по Микроикономика за студенти от 2-ри курс
38въпр.

Тест по Микроикономика за студенти от 2-ри курс

Тест по Микроикономика. Предназначен за студенти от 2-ри курс на Технически университет София-Филиал Пловдив. Съдържа 38 въпроса по дисциплината. Всеки въпрос има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по микроикономика за 4-ти курс
20въпр.

Тест по микроикономика за 4-ти курс

Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по счетоводтсво за студенти от 2-ри курс
20въпр.

Тест по счетоводтсво за студенти от 2-ри курс

Изходен тест, който включва въпроси от Обща теория на счетоводството, Счетоводни стандарти, Корпоративно счетоводство, Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Клетъчно делене
33въпр.

Клетъчно делене

Макар и сходни помежду си, клетките не са еднакви, както не са еднакви и механизмите им на делене. Този тест разглежда детайлно клетъчното делене. Всеки въпрос има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по микроикономика за магистри
20въпр.

Тест по микроикономика за магистри

Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по цени на ценни книги за суденти 3 курс финанси
10въпр.

Тест по цени на ценни книги за суденти 3 курс финанси

Tестът служи за проверка на знанията на студентите за изчисляване на цената на ценни книги. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%