Тестове 1-10 от 2

Тест по долекарска помощ за 1-ви курс
20въпр.

Тест по долекарска помощ за 1-ви курс

Тест за студенти от МК "Йорданка Филаретова", специалност "Инспектор по обществено здраве", 1-ви курс. Съдържа 20 базисни въпроса за долекарската помощ, някои от които имат повече от един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%