Тестове 1-10 от 2

Тест по писмени и устни комуникации
30въпр.

Тест по писмени и устни комуникации

Изпитен тест от МВБУ Ботевград с преподавател доц. Л. Борисова. Писмени и устни комуникации, специалност Бизнес администрация. Въпросите имат само един верен отговор.
  • 1
Трудност:
43%
Тест по Бизнес администрация за 5-ти курс - Бизнессреда и устойчиво развитие
30въпр.

Тест по Бизнес администрация за 5-ти курс - Бизнессреда и устойчиво развитие

Тест по "Бизнессреда и устойчиво развитие" за НБУ - дистанционно обучение, Магистратура "Бизнес администрация". Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%