Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое не е задача по доклада и зиписите на одита за състоянието на околната среда?

  2. В кои категорри инвестиции се цели разработвяне и внедряване на принципно нови продукти или завоюване на нови пазари?

  3. Колко са етапите на жизнения цикъл на едно изделие от продукцията на фирма със СОУС?

  4. Кой от показателите не фигурира в схемата за развитие на човешките потрибности?

  5. Какво не включват проверката и коригиращите действия при изграждането от фирма на СУОС?

  6. Коя от дейностите по управление на екологичните рискове не влиза в класификационните групи?

  7. Колко са критериите на които да отговарят проектите в областта на устойчивото развитие?

  8. Кое е общото условие за осъществяване на устойчиво развитие, според американските икономисти Пиърс и Аткинсън?

  9. Кое е най-важното за фирмата в една Програма за управление на околната среда?

  10. Кое не включват процедурите и задачите на одита на УОС?

Тест по Бизнес администрация за 5-ти курс - Бизнессреда и устойчиво развитие

Тест по "Бизнессреда и устойчиво развитие" за НБУ - дистанционно обучение, Магистратура "Бизнес администрация". Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:15:56
Предмет: Бизнес администрация
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin