Тестове 1-10 от 8

Стилове и етапи в историята на европейското изкуство - част 3
25въпр.

Стилове и етапи в историята на европейското изкуство - част 3

Проект за тест на тема Стилове и етапи в историята на европейското изкуство. За историята на изкуството, специализираният език на изкуството, изобразителноизразни елементи, илюзията за пространство, композиция, художествено съдържание и форма. Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Стилове и етапи в историята на европейското изкуство - част 1
45въпр.

Стилове и етапи в историята на европейското изкуство - част 1

Проект за тест на тема Стилове и етапи в историята на европейското изкуство. За историята на изкуството, специализираният език на изкуството, изобразителноизразни елементи, илюзията за пространство, композиция, художествено съдържание и форма. Тестът съдържа 45 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по изобразително изкуство
39въпр.

Тест по изобразително изкуство

Въпроси за тест по изобразително изкуство върху втора и трета глава от книгата "Детето и творбата". Тестът съдържа 39 въпроса като някои от тях имат по повече от един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%