Тестове 1-10 от 216

Тест по теория на финансовото посредничество
19въпр.

Тест по теория на финансовото посредничество

Тестът е предназначен за текущ контрол по дисциплината Теория на финансовото посредничество към ИУ - Варна, 3 курс, зимен семестър, спец. Финанси. Въпросите са само с един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по организационно поведение
10въпр.

Тест по организационно поведение

Тестът е предназначен за предмета организационно поведение, който се изучава в 3-ти курс, специалност индустриален мениджмънт. Въпросите имат само един верен отговор.
  • 4
Трудност:
80%