Тестове 1-10 от 3

Тест по география на Световния океан за студенти
20въпр.

Тест по география на Световния океан за студенти

Тестът съдържа 20 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти по география и засяга тематично Световният океан, приливите и вълнообразуващите фактори.
  • 0
Трудност:
0%