Тестове 1-10 от 11

Тест по Основи на управлението на тема
10въпр.

Тест по Основи на управлението на тема "Цели на организацията"

10 въпроса, които имат повече от един верен отговор. Предназначени са за студенти от 1 курс по Основи на управлението. Цели: задание за работа в група. Изберете популярна транснационална или голяма българска компания. С помощта на интернет, лекции и достъпни литературни източници дефинирайте: a) Мисията на компанията; b) Базовите цели, общата политика и кодекса на поведение на компанията; с) Социалния тип на компанията и основните социални проекти, по които би трябвало да работи.
  • 2
Трудност:
90%
Мотивация
23въпр.

Мотивация

Дефинира се съдържанието и значението на мотивацията като функция на управлението, прави се връзка между мотивацията и видовете възнаграждения. Коментират се най-важните теории и модели за мотивацията. Тестът съдържа 24 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
  • 1
Трудност:
52%
Управленско решение. Методи за вземане на решение.
24въпр.

Управленско решение. Методи за вземане на решение.

Тестът включва въпроси относно методите за вземане на управленски решения на базата на математически изчисления, статистически анализи,теорията на вероятностите и други. Всички въпроси са затворени, като изискват един или повече верни отговори.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по основи на управлението
21въпр.

Тест по основи на управлението

Тест върху лекционен курс по дисциплината Основи на управлението, изучаваща се в икономическите университети в България. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
  • 4
Трудност:
58%