Тестове 21-30 от 166

Поведение на потребителя и пазарнно търсене. Теория на полезността
20въпр.

Поведение на потребителя и пазарнно търсене. Теория на полезността

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.
  • 509
Трудност:
56%
Пазар на капитала, лихва и печалба. Пазар на земята и поземлена рента
15въпр.

Пазар на капитала, лихва и печалба. Пазар на земята и поземлена рента

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.
  • 495
Трудност:
64%