Тест по макроикономика

Тест за студенти по макроикономика, който е полезно помагало за самоподготовка по дисциплината.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-01-24 22:04:49
Предмет: Икономика
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Фискалната политика насочена срещу инфлацията предполага:
  2. Провеждането на политика на бюджетна експанзия изисква:
  3. При увеличаване на държавните разходи, например с 10 млрд. лв. и при намаляване със същата сума индивидуалните данъци, какъв ще е ефектът от мултипликатора?
  4. Ако икономиката се намира в равновесие то:
  5. Икономиката се намира в равновесно състояние в условията на пълна заетост. При тези условия правителството желае да увеличи покупката на стоки и услуги на сума от 10 млрд. лв. и едновременно с това желае да увеличи данъците, при това да избегне инфлацията, т.е. да запази предишното равнище на равновесния БНП. На колко е равно предполагаемото нарастване на данъците?
  6. Когато икономиката е на ниско равнище на развитие, трябва да се приложи следната фискална политика:
  7. Циклично балансираният бюджет е трудно да се приложи, защото продължителността и дълбочината на рецесиите са:
  8. Съществуващата система на автоматични стабилизатори в САЩ има за цел:
  9. Ако бюджетният дефицит доведе до увеличаване на търсенето на пари и кредит, тогава лихвеният процент трябва;
  10. Икономистите наричат спестяванията и данъците: