Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Търговец по смисъла на Търговския закон е:
  2. Търговският посредник е:
  3. Кои търговски дружества са персонални:
  4. От кой момент едно търговско дружество се смята за възникнало:
  5. Не е допустима смяна на седалище на европейско дружество, вписано в търговския регистър на Република България:
  6. Минималната стойност на един дружествен дял в дружеството с ограничена отговорност е:
  7. От чия компетентност е вземането на решения за намаляване и увеличаване на капитала при дружество с ограничена отговорност?
  8. Как отговарят съдружниците в събирателното дружество?
  9. За вписване на дружество с ограничена отговорност в търговския регистър е необходимо:
  10. Дружественият дял се прехвърля между съдружниците в дружество с ограничена отговорност:

Тест по търговско право

Тест по търговско право. Въпросите са с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2012-12-03 02:27:51
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

legolas