Материали 51-60 от 214

Рекалмно послание и манипулация 15 стр.

Рекалмно послание и манипулация

Изграждането на ефективно рекламно послание е доста сложен творчески процес. Необходимо е съчетаване между конкретни знания, касеащи логиката на рекламното въздейтвие и много силен творчески заряд. Важно е да се отбележи, че рекламата не е просто...
lubega
22 1
На практическата задача за държавен изпит по счетоводство на магистри специалност Счетоводство и контрол 3 стр.

На практическата задача за държавен изпит по счетоводство на магистри специалност "Счетоводство и контрол"

Дружеството, на което Ви е предоставена начална оборотна ведомост към 01.01.2007г., осъществява два вида основна дейност...
rusev02
17 1
Биологично земеделие 19 стр.

Биологично земеделие

Биологичното земеделие е земеделска система, която цели да осигури на потребителите прясна, вкусна и естествена храна, докато в същото време отчита и уважава естествените природни цикли. За да постигне това...
silviQ
30 1
Ценни книжа 10 стр.

Ценни книжа

Ценните книжа са документи, материализиращи право на собственост или на вземане, с които могат да бъдат извършвани разпоредителни действия – те могат да бъдат продавани, депозирани, залагани, сконтирани, джиросвани и т.н...
loli
0 1