Материали 1-10 от 24

Агротехнически изисквания при работа на почвените фрези 6 стр.

Агротехнически изисквания при работа на почвените фрези

Фрезите се използват за повърхностна почвообработка след основната, а така също и за директна обработка след прибиране на предшественика. На предварително изорани почви се фрезува на дълбочина до 12 cm, а на неизорани почви - на дълбочина до 18 cm...
gecata_maina
10 2
Замърсяване на околната среда с тежки метали 2 стр.

Замърсяване на околната среда с тежки метали

Към групата на тежките метали спадат елементи с атомно число 0. Металите са познати като най-старите токсини. Те се разпространяват в ОС чрез природните геологични и биологични цикли. Чрез биологичните цикли те се биоакумулират в хранителната верига.
nezabravima
6 0
Данъчна система 6 стр.

Данъчна система

Данъчна система и данъчна политика. Същност и видове данъци. Елементи на данъка. Начини на облагане с данък. Преки имуществени данъци. Преки подоходни данъци. Косвени данъци. Данъкоподобни приходи. Не данъчни приходи. Местни данъци и такси....
silviQ
16 1
Мента 5 стр.

Мента

Значение, произход, разпространение, добиви. Ментата е една от най-разпространените етеричномаслодайни култури в света. Тя се използва за получаване на етерично масло и сухи листа
hrisito91
9 2
Техника за растителна защита 28 стр.

Техника за растителна защита

Вредителите и болестите по селскостопанските растения, а така също и плевелите са основна причина за загуба на значителна част от добивите и понижаване качеството на получаваната продукция. За това при отглеждане на ...
mOn
10 1
Зависимост между количеството на туристическия продукт от други неценови фактори 1 стр.

Зависимост между количеството на туристическия продукт от други неценови фактори

Естествено е с увеличаването на дохода търсенето на туристическия продукт да нараства, тъй като покупателната способност на потребителя е голяма. Това е еднозначно. Трябва да различаваме тази зависимост при различните групи стоки...
mOn
2 0