Материали 1-10 от 11

Хидропонни технологии при отглеждане на пипер 9 стр.

Хидропонни технологии при отглеждане на пипер

Като високо интензивен отрасъл на селското стопанство, оранжерийното производство на заленчуци и цветя се характеризира с използването на големи количества органични материали – оборски тор, торф и слама...
daniche90
0 2
Разработване на технологичен проект за говедовъдна ферма в района на Пазарджик 10 стр.

Разработване на технологичен проект за говедовъдна ферма в района на Пазарджик

Изхождайки от конюктурата на пазара ще бъде създадена стокова ферма за производство на мляко. Основната продукция във фермата ще бъде млякото, допълнителната са приплодите. .
ndoe
27 1
Тема Изследвания върху качеството на вината от сортовете Мискет Врачански Ризлинг Италиански и Мискет Отонел отглеждани в района на гр Лом 36 стр.

Тема : “ Изследвания върху качеството на вината от сортовете : Мискет Врачански , Ризлинг Италиански и Мискет Отонел отглеждани в района на гр. Лом “

Голяма част от лозовите насаждения са в лошо агро – техническо състояние, като 35-40 % са пропаднали. Съотношението между ново засадените и изкоренените лози е 1:8. В сравнително добро състояние са около 500 хил. дка. лозя...
admin
3 0
Проучване на хранителното поведение на крави от породата Българско родопско говедо 53 стр.

Проучване на хранителното поведение на крави от породата Българско родопско говедо

Проучване на хранителното поведение на крави от породата Българско родопско говедо, във връзка с биологичното производство на животинска продукция.
admin
15 0