Материали 1-10 от 19

Управление на човешките ресурси в туристическа фирма 8 стр.

Управление на човешките ресурси в туристическа фирма

Особености на труда в туристическата фирма. Нормиране и заплащане на труда в туристическата фирма-видове системи на заплащане. Мотивация и стимулиране на труда в туристическата фирма...
ndoe
4 1