Материали 1-10 от 4

Болести по картофите и система за борба с тях 10 стр.

Болести по картофите и система за борба с тях

В световното производство на растителни продукти картофите се нареждат на едно от първите места. Те са важна продоволствена култура, но имат голямо значение като фураж и суровина за промишлена преработка....
ndoe
10 0
План на екологична ферма 10 стр.

План на екологична ферма

Лозовите насаждения заемат 20 декара като в тях преобладават винените сортове (15 дка.) – “мавруд”, “памид”, “Каберне совиньон”, “Шардоне”, “мискет”, “димят”. Десертните сортове заемат по-малка част от площта (5 дка.), сред тях са: “Булгар”, “Кардинал”...
ndoe
3 1