Материали 1-10 от 216

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ 85 стр. очаква одобрение

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПЛОВДИВ

Климатичните промени са предизвикателството, с което все по-често се сблъскваме днес. Природните ресурси са предпоставка за съществуване на хората и условие за наличието на продукти.
messi
0 0
Правна система на Европейския съюз 8 стр.

Правна система на Европейския съюз

Европейският съюз е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му компетенции...
silviQ
0 0
Същност и структура на SWOT анализа 59 стр.

Същност и структура на SWOT анализа

SWOT анализът е широко популярен базисен метод за стратегически ситуационен анализ, чрез който се разкрива и прогнозира положително или отрицателно влияние на факторите на външната среда върху фирмата, а също така и нейния вътрешен потенциал за...
lubega
0 1
Животновъдни технологии 4 стр.

Животновъдни технологии

ЖИВОТНОВЪДНИ ТЕХНОЛОГИИ В зайцевъдството за основното разплодно стадо се предвижда 1 мъжки заек на 8-10 женски В коя тор е най висок % на сухото вещество кокошки В коя тор се съдържа най-много азот кокошки До колко кг дребните преживни се считат з
mar4elaaa
0 4
Модели за атестация на фирма 16 стр.

Модели за атестация на фирма

При управлението на човешките ресурси дейностите, с които се извършва оценка и атестиране на служителите като личности, са подборът и оценката. Във всички други дейности вниманието не се фокусира върху отделните индивиди, а върху длъжностите...
cblock
0 0
Модели за мотивация на фирма от гр Хасково 13 стр.

Модели за мотивация на фирма от гр. Хасково

Управлението на човешките ресурси означава да се въздейства върху хората персонала - сътрудниците, работниците с оглед съвместното постигане на предварително поставени цели на предприятието...
aronn
0 0
Климатична характеристика на водосборния басейн на река Марица в района на гр Пловдив 18 стр.

Климатична характеристика на водосборния басейн на река Марица в района на гр. Пловдив

Марица е река в Южна България и Северна Гърция и Турция. Тя извира от маричините езера в Рила, тече на югоизток през Горнотракийската низина и се влива в Егейско море. Дължината на реката от изворите й в рила до вливането и в егейско море е 521,6 км....
cblock
0 0