Материали 1-10 от 1

Регионално развитие на България 8 стр.

Регионално развитие на България

Общата аграрна политика (ОАП) на страните – членки на ЕС е инструментариум за регулиране на обществените отношения. С нейните механизми се улеснява оборотът на капитала в общността главно между индустрията и зависимото от природата селско стопанство. П
cblock
22 3