Материали 1-10 от 10

Климатична характеристика на водосборния басейн на река Марица в района на гр Пловдив 18 стр.

Климатична характеристика на водосборния басейн на река Марица в района на гр. Пловдив

Марица е река в Южна България и Северна Гърция и Турция. Тя извира от маричините езера в Рила, тече на югоизток през Горнотракийската низина и се влива в Егейско море. Дължината на реката от изворите й в рила до вливането и в егейско море е 521,6 км....
cblock
0 0
Състояние контрол и мероприятия за подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив 58 стр.

Състояние, контрол и мероприятия за подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив

Серният диоксид спада към групата на серните оксиди (SОx), които се получават при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Основен източник на серен диоксид са електроцентралите, използващи твърди горива.
nezabravima
0 0
Специфика при отглеждането на слънчоглед в България 63 стр.

Специфика при отглеждането на слънчоглед в България

А Г Р А Р Е Н У Н И В Е Р С И Т Е Т гр. Пловдив _________________________________________________ Агрономически факутет Магистърски курс: Растениевъдна продукция ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ На тема: Специфика при отглеждането на слънчоглед в България и в частност ...
messi
16 1
Тютюн- болести и неприятели 17 стр.

Тютюн- болести и неприятели

Див огън – една от най-опасните болести по тютюна. Напада го във всички фази на развитие от поникването до образуването на семенните кутийки но най-вече в разсадния период. Признаците за болестта при младите растения се появяват с мокро гниене....
ndoe
22 0
Състояние контрол и мероприятия за подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив 59 стр.

Състояние, контрол и мероприятия за подобряване качеството на атмосферния въздух в град Пловдив

Серният диоксид спада към групата на серните оксиди (SОx), които се получават при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Основен източник на серен диоксид са електроцентралите, използващи твърди горива.
admin
9 0
Тема Изследвания върху качеството на вината от сортовете Мискет Врачански Ризлинг Италиански и Мискет Отонел отглеждани в района на гр Лом 36 стр.

Тема : “ Изследвания върху качеството на вината от сортовете : Мискет Врачански , Ризлинг Италиански и Мискет Отонел отглеждани в района на гр. Лом “

Голяма част от лозовите насаждения са в лошо агро – техническо състояние, като 35-40 % са пропаднали. Съотношението между ново засадените и изкоренените лози е 1:8. В сравнително добро състояние са около 500 хил. дка. лозя...
admin
3 0
Проучване на хранителното поведение на крави от породата Българско родопско говедо 53 стр.

Проучване на хранителното поведение на крави от породата Българско родопско говедо

Проучване на хранителното поведение на крави от породата Българско родопско говедо, във връзка с биологичното производство на животинска продукция.
admin
15 0