Материали 1-10 от 2

Модели за атестация на фирма 16 стр.

Модели за атестация на фирма

При управлението на човешките ресурси дейностите, с които се извършва оценка и атестиране на служителите като личности, са подборът и оценката. Във всички други дейности вниманието не се фокусира върху отделните индивиди, а върху длъжностите...
cblock
0 0
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 13 стр.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Системите на управление на персонала и системите за управлението на човешките ресурси по своята същност не се различават. Разликата е предизвикана от различията в акцентите и подходите за тяхното изясняване.
messi
1 0