Материали 1-10 от 8

Същност и структура на SWOT анализа 59 стр.

Същност и структура на SWOT анализа

SWOT анализът е широко популярен базисен метод за стратегически ситуационен анализ, чрез който се разкрива и прогнозира положително или отрицателно влияние на факторите на външната среда върху фирмата, а също така и нейния вътрешен потенциал за...
lubega
0 1
ДЕПОЗИТНА МУЛТИПЛИКАЦИЯ НАЧИН НА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРИ 18 стр.

ДЕПОЗИТНА МУЛТИПЛИКАЦИЯ –НАЧИН НА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРИ

Мултипликацията се отнася до експанзията на депозитите в банковата с-ма в резултат на външен за с-мата начален импулс. Най често началният импулс е във формата на кредити или покупки на ценни книжа от ЦБ..
messi
15 0
Зависимост между количеството на туристическия продукт от други неценови фактори 1 стр.

Зависимост между количеството на туристическия продукт от други неценови фактори

Естествено е с увеличаването на дохода търсенето на туристическия продукт да нараства, тъй като покупателната способност на потребителя е голяма. Това е еднозначно. Трябва да различаваме тази зависимост при различните групи стоки...
mOn
2 0
Възможности за развитие на община Велинград 10 стр.

Възможности за развитие на община Велинград

През последните 7- 8 години в община Велинград са разработени и приети няколко програмни и стратегически документи, с които се поставя началото на сериозна обществена дискусия около развитието и благоустрояването на общината...
admin
5 1