Материали 1-10 от 2

Борба срещу болести по лозата 4 стр.

Борба срещу болести по лозата

Лозовото насаждение е дълготрайна инвестиция, при създаването на което допуснатите грешки по-късно биха стрували скъпо. Ето защо при избора и подготовката на мястото за ново лозе трябва да се подходи с внимание с цел оптималното му осъществяване....
mOn
7 0