Материали 1-10 от 2

Данъчно облагане на физическите лица Облагаеми доходи и данъчни облекчение 8 стр.

Данъчно облагане на физическите лица. Облагаеми доходи и данъчни облекчение.

В полза на държавата частните физически и юридически лица правят безвъзмездно задължително и принудително парично плащане с непротиворечив характер...
silviQ
0 2
Данъчна система 6 стр.

Данъчна система

Данъчна система и данъчна политика. Същност и видове данъци. Елементи на данъка. Начини на облагане с данък. Преки имуществени данъци. Преки подоходни данъци. Косвени данъци. Данъкоподобни приходи. Не данъчни приходи. Местни данъци и такси....
silviQ
16 1