Материали 11-20 от 214

Система за контрол на болестите при царевицата 18 стр.

Система за контрол на болестите при царевицата

Царевицата е важна продоволствена, фуражна и техническа култура. Отглежда се царевица главно за зърно, което се отличава с висока хранителна стойност и се използува за различни цели, но главно като храна на животните...
dannyboy
0 1
Хидропонни технологии при отглеждане на пипер 9 стр.

Хидропонни технологии при отглеждане на пипер

Като високо интензивен отрасъл на селското стопанство, оранжерийното производство на заленчуци и цветя се характеризира с използването на големи количества органични материали – оборски тор, торф и слама...
daniche90
0 2
Семейство Огневки - Pyralidae 11 стр.

Семейство Огневки - Pyralidae

Молец по сушените плодове - Рlodia interpunctella Hb у нас е разпространен повсеместно. Той е един от най-често срещаните неприятели в складовете за зърнени храни, фуражните заводи, консервните комбинати, шоколадовите фабрики, домакинствата и на други....
cblock
0 1
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 13 стр.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Системите на управление на персонала и системите за управлението на човешките ресурси по своята същност не се различават. Разликата е предизвикана от различията в акцентите и подходите за тяхното изясняване.
messi
1 0
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 15 стр.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Управлението на риска е неразделна част от управленския процес като цяло. С нарастващата пазарна несигурност в наши дни все по-важно значение придобива ефективното и успешно управление на риска.
messi
12 0