Материали 61-70 от 214

Бизнес план Млечен път ООД 23 стр.

Бизнес план "Млечен път" ООД

Основната цел на бизнес плана е създаването на фирма "млечен път". нейният основен предмет на дейност е производство и продажба на бяло саламурено сирене. бъдещите планове на мениджърите на фирмата са да разширят предлаганите стоки, като към...
emoto_92
8 1
Структурни фондове на Европейския съюз 27 стр.

Структурни фондове на Европейския съюз

Структурните фондове са основните финансови инструменти на политиката на сближаване на ЕСи представляват второто по размер перо в общия европейски бюджет. За изпълнението на тази и други общи...
messi
3 0
Оценка на възможностите за развитие на аграрна производствена система 13 стр.

Оценка на възможностите за развитие на аграрна производствена система

Въпреки, че производството на селско стопанска продукция е изцяло в частни ръце, а отношенията между производителите на селскостопанска продукция и преработвателните предприятия поставени на пазарна основа, българското земеделие все още не се...
messi
7 2
Конкурентоспособност на българските зеленчуци на международния пазар 38 стр.

Конкурентоспособност на българските зеленчуци на международния пазар

Обект на изследване е сектор "Зеленчуци" и основните зеленчукови култури: домати, пипер, краставици, картофи. Предмет на изследването са същността и специфичните особености на конкурентоспособността на производството и износа на зеленчуци...
nerven
5 0