Материали 1-10 от 1

Пряко участие на населението в решаването на местни въпроси 16 стр.

Пряко участие на населението в решаването на местни въпроси

Според чл. 1, ал. 2 от Конституцията на Република България, цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията...
ivan40
3 0