Материали 81-90 от 214

Управление на човешките ресурси в туристическа фирма 8 стр.

Управление на човешките ресурси в туристическа фирма

Особености на труда в туристическата фирма. Нормиране и заплащане на труда в туристическата фирма-видове системи на заплащане. Мотивация и стимулиране на труда в туристическата фирма...
ndoe
4 1
Разработване на напомняща рекламна кампания на продукт на фирма Рефан 10 стр.

Разработване на напомняща рекламна кампания на продукт на фирма "Рефан"

1. Кратко описа ние на фирмата 2. Характеристика на продукта 3. SWOT анализ 4. Сегментиране на пазара на продукта 5. Комуникационна дейност на фирмата 6. Разработване на концепция за рекламна кампания на парфюм Рефан 192...
emoto_92
180 9
База данни 25 стр.

База данни

Възникване - необходимост от интегрирано използване на данни от определен брой потребители с цел решаване на множество задачи. Обикновено БД се реализира за осигуряване на информационните дейности в конкретна предметна област...
nezabravima
9 0