Материали 1-10 от 3

На практическата задача за държавен изпит по счетоводство на магистри специалност Счетоводство и контрол 3 стр.

На практическата задача за държавен изпит по счетоводство на магистри специалност "Счетоводство и контрол"

Дружеството, на което Ви е предоставена начална оборотна ведомост към 01.01.2007г., осъществява два вида основна дейност...
rusev02
17 1