Материали 1-10 от 2

Преброяване на населението през 2011 година резултати и изводи за област Пловдив 14 стр.

Преброяване на населението през 2011 година – резултати и изводи за област Пловдив

Особеното при статистиката е, че тя изучава случайните процеси в тяхното масово проявление. Статистическите оценки и изводи „се основават на наблюдение на множество, а не на единични случаи” .
messi
1 0