Материали 1-10 от 1

Изследване на туристическото поведение в хотел 21 стр.

Изследване на туристическото поведение в хотел

В условия на динамична конкурентна среда фирмите в туристическия бранш планират активна маркетингова политика, с цел да наложат своите конкурентни предимства на основата на способностите и уменията си за създаване на туристически услуги, да организират...
dannyboy
31 2