Материали 1-10 от 27

Българската култура в традиционната и модерна епоха 52 стр.

Българската култура в традиционната и модерна епоха

Народопсихологията - наука за психическите явления и процеси, характерни за обособените исторически, политически, културно, териториално, езиково и религиозно, самоосъзнати и самоопределящи се народи или нации
alissandra
15 0
Пряко участие на населението в решаването на местни въпроси 16 стр.

Пряко участие на населението в решаването на местни въпроси

Според чл. 1, ал. 2 от Конституцията на Република България, цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията...
ivan40
3 0
Биологично земеделие 19 стр.

Биологично земеделие

Биологичното земеделие е земеделска система, която цели да осигури на потребителите прясна, вкусна и естествена храна, докато в същото време отчита и уважава естествените природни цикли. За да постигне това...
silviQ
30 1
Възобновяеми и алтернативни енергоизточници 11 стр.

Възобновяеми и алтернативни енергоизточници

Възобновяеми енергийни източници са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и тази които се получава от растителна и животинска биомаса. Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от българското...
cblock
3 0