Материали 1-10 от 3

Ценни книжа 10 стр.

Ценни книжа

Ценните книжа са документи, материализиращи право на собственост или на вземане, с които могат да бъдат извършвани разпоредителни действия – те могат да бъдат продавани, депозирани, залагани, сконтирани, джиросвани и т.н...
loli
0 1