Материали 1-10 от 7

Разработване на напомняща рекламна кампания на продукт на фирма Рефан 10 стр.

Разработване на напомняща рекламна кампания на продукт на фирма "Рефан"

1. Кратко описа ние на фирмата 2. Характеристика на продукта 3. SWOT анализ 4. Сегментиране на пазара на продукта 5. Комуникационна дейност на фирмата 6. Разработване на концепция за рекламна кампания на парфюм Рефан 192...
emoto_92
180 9
Разработване на рекламна кампания за продукт 21 стр.

Разработване на рекламна кампания за продукт

Всяка платена форма на нелично представяне на идеи,стоки или услуги от страна на определен спонсор. Заглавие- най- важната словесна част на рекламата.приема се за задължителна. Функциите на заглавието са: да спре вниманието на читателите
admin
33 3
Маркетингов план на фирма 13 стр.

Маркетингов план на фирма

Маркетингова стратегия в едногодишен план на фирма "ТЕД-БЕД". Проследява създаването на фирмата, кратка история, представянето и на вътрешния и чуждия пазар и изготвя стратегия за едногодишен период...
admin
96 7