Материали 1-10 от 2

Модели за мотивация на фирма от гр Хасково 13 стр.

Модели за мотивация на фирма от гр. Хасково

Управлението на човешките ресурси означава да се въздейства върху хората персонала - сътрудниците, работниците с оглед съвместното постигане на предварително поставени цели на предприятието...
aronn
0 0
Атестация на персонала 11 стр.

Атестация на персонала

Немислимо е да говорим за управление на човешките ресурси от какъвто и да е тип, ако отсъства възможността обективно да отчетем и съпоставим резултатите, да сме наясно с изпълнението или неизпълн...
mOn
11 1