Материали 31-40 от 214

АНАЛИЗ НА АКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСК АБАНКА 18 стр.

АНАЛИЗ НА АКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ТЪРГОВСК АБАНКА

Дейността на търговските банки е свързана с платежно, кредитно и др. посредничество между ик.агенти. Дейността им се отчита чрез техните баланси. Операциите на търговските банки са три основни групи......
messi
0 0
Българската култура в традиционната и модерна епоха 52 стр.

Българската култура в традиционната и модерна епоха

Народопсихологията - наука за психическите явления и процеси, характерни за обособените исторически, политически, културно, териториално, езиково и религиозно, самоосъзнати и самоопределящи се народи или нации
alissandra
15 0
Кои са причините от гледна точка на технологиите и бизнеса да се въведе ERP система във фирма 14 стр.

Кои са причините от гледна точка на технологиите и бизнеса да се въведе ERP система във фирма?

ERP е съкращение от enterprise resource planning. ERP системи се считат за най-високия клас програмно осигуряване. Основното предназначение на erp системата е да се автоматизират процесите по планиране, отчитане и управление на основните дейности...
rusev02
1 0