Тестове 71-80 от 1175

Тест по организационно поведение
10въпр.

Тест по организационно поведение

Тестът е предназначен за предмета организационно поведение, който се изучава в 3-ти курс, специалност индустриален мениджмънт. Въпросите имат само един верен отговор.
  • 4
Трудност:
80%
Тест по информатика
15въпр.

Тест по информатика

Тестът е даван на изпити в катедра "Електротехника, електроника, автоматика и хранителни технологии" (УХТ - Пловдив) по дисциплината информатика втора част. Въпросите имат само един верен отговор.
  • 4
Трудност:
10%