Тестове 41-50 от 1175

Тест по теория на финансовото посредничество
19въпр.

Тест по теория на финансовото посредничество

Тестът е предназначен за текущ контрол по дисциплината Теория на финансовото посредничество към ИУ - Варна, 3 курс, зимен семестър, спец. Финанси. Въпросите са само с един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%