Тестове 91-100 от 727

Тест по Информатика над
20въпр.

Тест по Информатика над "Системен анализ и проектиране" за студенти от 1-ви курс

Тест по информатика за 1 курс в УНСС, въпросите са част от базата данни, от която се теглят въпроси за изпита през сесията. Ще бъде от полза на всички, независимо каква специалност са, защото преподавателят (доц. Кирилов) води курса на абсолютно всички. Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по финансиране на международната търговия за студенти от 4-ти курс
40въпр.

Тест по финансиране на международната търговия за студенти от 4-ти курс

Тестът се състои от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Финанси, Международна икономика и Търговия в 4-ти курс.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по строително предприемачество за студенти от 5-ти курс
10въпр.

Тест по строително предприемачество за студенти от 5-ти курс

Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината "Предприемачество", с акцент върху строителното предприемачество
  • 0
Трудност:
0%
Тест по Основи на управлението на тема
10въпр.

Тест по Основи на управлението на тема "Цели на организацията"

10 въпроса, които имат повече от един верен отговор. Предназначени са за студенти от 1 курс по Основи на управлението. Цели: задание за работа в група. Изберете популярна транснационална или голяма българска компания. С помощта на интернет, лекции и достъпни литературни източници дефинирайте: a) Мисията на компанията; b) Базовите цели, общата политика и кодекса на поведение на компанията; с) Социалния тип на компанията и основните социални проекти, по които би трябвало да работи.
  • 2
Трудност:
90%
Тест по Управление на бизнес проекти за студенти от 5-ти курс
10въпр.

Тест по Управление на бизнес проекти за студенти от 5-ти курс

Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Един от вариантите (тест номер 5) по дисциплината. Предназначен е за студенти от 5-ти курс, които изучават менажирането на бизнес проекти.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по Междинародни финанси за студенти от 5-ти курс
10въпр.

Тест по Междинародни финанси за студенти от 5-ти курс

Тест по международни финанси. Включва основни направления от международните финанси, използван е в Икономически университет. 10 въпроса, само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
34въпр.

Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс

Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
29въпр.

Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс

Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.
  • 0
Трудност:
0%
Тест за текущ контрол по дисциплината
45въпр.

Тест за текущ контрол по дисциплината "Управление на промяната" за студенти от 5-ти курс

Тестът е предназначен за студенти от 5-ти курс, изучаващи тази дисциплина. Съдържа 45 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по Микроикономика за студенти от 2-ри курс
38въпр.

Тест по Микроикономика за студенти от 2-ри курс

Тест по Микроикономика. Предназначен за студенти от 2-ри курс на Технически университет София-Филиал Пловдив. Съдържа 38 въпроса по дисциплината. Всеки въпрос има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%