Тестове 91-100 от 1065

Тест по писмени и устни комуникации
30въпр.

Тест по писмени и устни комуникации

Изпитен тест от МВБУ Ботевград с преподавател доц. Л. Борисова. Писмени и устни комуникации, специалност Бизнес администрация. Въпросите имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
10въпр.

Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене

Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
 Тест по широколентови, мобилни комуникации
32въпр.

Тест по широколентови, мобилни комуникации

Изпитен тест по дисциплината широколентови, мобилни комуникации, катедра "Комуникационна техника и технологии" в ТУ. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
  • 1
Трудност:
56%