Тестове 91-100 от 166

Тест по теория на счетоводството
20въпр.

Тест по теория на счетоводството

Теста е съставен по учебника на Стоян Стоянов и Камелия Савова "Курс по теория на счетоводството". За студенти 1-ви курс - счетоводство и контрол, публични финанси и др. Въпросите са с един верен отговор.
  • 83
Трудност:
51%