Тестове 81-90 от 727

Тест по Осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
25въпр.

Тест по Осигурителни системи и фондове за 4-ти курс

Тестът съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Управление на социалните институции.
  • 1
Трудност:
4%
Тест по Административно право и процес за 1-ви курс
53въпр.

Тест по Административно право и процес за 1-ви курс

Тестът съдържа 53 въпроса по Административно право. 52 от тях имат само един верен отговор, а 1 въпрос има два верни отговора. Предназначен е за студенти по Право в 1-ви курс. Използвани съкращения: ДВ – Държавен вестник АПК – Административно-процесуален кодекс ВАС – Върховен административен съд АО – административен орган АА – административен акт ИАА – индивидуален административен акт ОАА – общ административен акт НАА – нормативен административен акт АУАН – акт за установяване на административно нарушение НП – наказателно постановление
  • 1
Трудност:
49%
Тест по Икономика на предприятието за 3-ти курс
14въпр.

Тест по Икономика на предприятието за 3-ти курс

Изходен тест - съдържа 14 въпроса, някои от които е възможно да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти в 3-ти курс, изучаващи Икономика на предприятието.
  • 1
Трудност:
64%
Тест по Стопанска история за студенти
12въпр.

Тест по Стопанска история за студенти

Тестът съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Акцентът е върху Индустриалната революция. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината
  • 0
Трудност:
0%
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
11въпр.

Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология

Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
  • 6
Трудност:
35%
Тест върху Агенцията за държавен финансов контрол за студенти от 3-ти курс
13въпр.

Тест върху Агенцията за държавен финансов контрол за студенти от 3-ти курс

Тестът се състои от 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи Финанси, Финансов контрол и структурите на държавна администрация.
  • 0
Трудност:
0%