Тестове 31-40 от 1175

Тест по икономически теории на тема: физиократи
14въпр.

Тест по икономически теории на тема: физиократи

Тест по икономически теории на тема: Физиократи. Включва проверка на знанията върху материала по методология и основни концепции в теоретичната система на Кене. Учение за чистия продукт, класите и капитала. „Икономическа таблица” на Кене. Въпросите имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%