Тестове 51-60 от 166

Пазар на капитала, лихва и печалба. Пазар на земята и поземлена рента
15въпр.

Пазар на капитала, лихва и печалба. Пазар на земята и поземлена рента

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.
  • 495
Трудност:
64%
Поведение на потребителя и пазарнно търсене. Теория на полезността
20въпр.

Поведение на потребителя и пазарнно търсене. Теория на полезността

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.
  • 509
Трудност:
56%
Поведение на потребителя и пазарно търсене: подход на кривите на безразличие
20въпр.

Поведение на потребителя и пазарно търсене: подход на кривите на безразличие

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.
  • 321
Трудност:
54%
Предмет и методология на икономическата теория. Форми на икономическа организация на обществото
15въпр.

Предмет и методология на икономическата теория. Форми на икономическа организация на обществото

Тест по микроикономика, теста е с цел да помогне на студентите да усвоят основите на икономическия анализ и икономическия начин на мислене.
  • 722
Трудност:
44%