Бизнес статистика

Тестът е предназначе за студентите от УНСС, с цел дистанционно обучение. Въпросите са затворени и изискват само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 10:35:13
Предмет: Статистика
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 16 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За проучване мнението на студенти за ниво на обучение в УНСС е проведена анкета с група студенти от различни специалности в трети и четвърти курс. Определете единицата на наблюдение:

  2. Метриран статистически признак е този, който:

  3. Признакът “степен на образование” е измерен на:

  4. Абсолютна честота е :

  5. Статистическият ред “Годишен брой на открити телефонни постове в Република България за периода 2000-2008 год.” е:

  6. Хистограмата е плоскостна правоъгълна диаграма, представяща:

  7. Коя от закономерностите за едно емпирично разпределение е вярна, но е умерено дясно, асиметрично и има ексцес Е=3,5?

  8. Точкова оценка на относителен дял за една генерална съвкупност може да се изчисли въз основа на данни от:

  9. Как ще се промени обема на извадка при възвратен подбор при максимално допустима грешка 2 пъти?

  10. При статистическа проверка на хипотези вероятността да утвърдим алтернативната хипотеза, когато тя е вярна се измерва с: