Бизнес планиране - тест 3

Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-05 17:06:46
Предмет: Планиране и прогнозиране
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При разработване на бизнес плана се използва АБС –анализа, защото:

  2. Кой от посочените финансови проекти се разработва в три варианта:

  3. Разработването на рекламния бюджет е елемент от:

  4. По какво се различава иновационната стратегия от тази на продуктовото развитие:

  5. Кой от посочените методи и модели не се прилага при провеждането на анализ на факторите от външната среда на фирмата?

  6. Икономическите прогнози са полезни, когато:

  7. При разработването на конкурентен анализ на оценяваната фирма получава най-ниската оценка - 1 (по скалата от 1 до 5) за ключовия фактор „цена”. Това означава, че цената, на която се предлага продукта на фирмата е:

  8. Кое от посочените не е предпоставка за успешното прилагане на конкурентната стратегия „лидерство в разходите”:

  9. Най-същественото различие между конкурентните стратегии „фокусиране” и „лидерство в разходите” е по отношение на:

  10. Кой от посочените елементи при изследване на конкурентите не е правилно определен и защо?