Валутен и митнически контрол

Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от коитто изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-03 17:35:52
Предмет: Митническа политика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, пренасяни през границата, не се считат за стоки с нетърговски характер, когато:

  2. Чуждестранните лица не могат да:

  3. Не са обект на валутен контрол:

  4. В обхвата на Конвенцията за създаване на съвет за митническо сътрудничество не се включва:

  5. Единния административен документ (ЕАД) се състои от:

  6. Под режим Обработка под митнически контрол се поставят:

  7. Пощенските служби контролират:

  8. Продажба на новоизработени предмети със съдържание на благородни метали, свързани с религиозните култове, може да се извършва в:

  9. При покупко-продажба на чуждестранна валута се прилага забрана за:

  10. Митническия контрол е: