Материали 1-10 от 1338

Разработени теми за държавен изпит по ГНП 707 стр.

Разработени теми за държавен изпит по ГНП

Конституционно право. Функцията на НС е визирана в чл. 9 от Конституцията. Народното събрание има възможност за промяна и допълнение на Конституцията. Българският парламент може да има и Велико народно събрание...
dannyboy
0 0
Обективно право Гражданско частно и публично право 470 стр.

Обективно право. Гражданско, частно и публично право

Думата право идва от латинската directus и означава да се прави онова, което съответства на правилата. Въпреки единството във вижданията по отношение на понятието и неговата етимология, думата “право” има две различни съдържания...
admin
3 1
Гражданско правни науки 400 стр.

Гражданско правни науки

Гражданско право – jus civile /лат./ - съвкупност от всички правни норми, които се прилагат спрямо римските граждани, в техните взаимоотношения и в отношенията им с държавата и публичните институции...
admin
8 0