Материали 1-10 от 3

Сметната палата върховен контролен финансов орган 108 стр.

„Сметната палата – върховен контролен финансов орган”

Технологията на осъществяване на финансовия контрол е аналогична с общовалидната технология на управленския контрол и основно включва установяването на фактическото състояние на дейността по събирането
rusev02
1 0
Здравно осигуряване 43 стр.

Здравно осигуряване

Здравното осигуряване е неразделна част от социално-икономическия живот на всяка страна. Разработването на тази тема цели да покаже не само теорията, но и реално функциониращата здравна система в България...
nezabravima
6 2
Проблеми по усъвършенстване на системата за борба с корупцията в държавната администрация 60 стр.

Проблеми по усъвършенстване на системата за борба с корупцията в държавната администрация

Корупцията в България е глобално явление, заложено в самата социална организация в различни форми и сфери. Счита се за един от основните фактори на икономическите и социални неблагополучия....
nerven
2 0