Материали 1-10 от 35

Принцип на непосредствената приложимост 2 стр.

Принцип на непосредствената приложимост

Принципът на непосредствена приложимост стои в основата на целия специфичен комплекс от принципи на интеграционното право и е една от най-значимите отлики, които разграничават правото на ЕС от международното право...
daniche90
1 0
Закон за съдене на людете - сходства и различия с Еклогата 12 стр.

Закон за съдене на людете - сходства и различия с Еклогата

Материалът е разработен като курсова работа по зададена тема за студенти първи курс по специалност Право в Нов български университет. Използвана е литература, чрез която са направени сравнителните анализи между двата правни Средновековни сборника...
aronn
22 0
Чистото учение за правото на Ханс Келзен 9 стр.

Чистото учение за правото на Ханс Келзен

Правният позитивизъм възниква през XIX в. по политически, юридически и правни причини. Според него предмет на правото могат да са само правните норми, които притежават юридическа сила. Трябва да се изоставят всички други социални явления...
dannyboy
6 4
Корупцията 34 стр.

Корупцията

В речници, енциклопедии и важни държавни документи, закони и международни договори през последните 10 години са натрупани доста определения на корупция. Път
cblock
1 1
Възникване на идеята за правата на човека 12 стр.

Възникване на идеята за правата на човека

Правата на човека по своята същност се свързват със запазването на основните и най-важни притежания на човешката личност – живота, здравето, достойнството на човек. Понятието "права на човека" присъства в юридическото мислене от векове...
messi
3 1
Правата на човека 6 стр.

Правата на човека

Софийски университет "Св. Климент Охридски" Факултет по журналистика и масова комуникация Правата на човека Идеята за правата на човека е фундаментална за съвременното общество. Сегашното й състояние обаче, е плод на многовековно развитие...
lubega
8 1
Граждански форми на отстояване на човешки права 2 стр.

Граждански форми на отстояване на човешки права

Подчертахме, че спазването на основните човешки права гарантира човешкото достойнство. Затова всеки един от нас трябва да познава тези права и да Л1 защитава, защото чрез тях той отстоява себе си като автономно и самоценно човешко същество...
ndoe
9 0