Материали 31-40 от 1338

Демокрация и права на човека 223 стр.

Демокрация и права на човека

А. Основни понятия на демокрацията. Думата демокрация произлиза от гръцката дума demos или “хора/народ” и kratia, което означава “власт” или “управление”. Следователно “демокрация” може да се дефинира като “управление на хората/народа”.
admin
20 1
Актуалност на изследването 201 стр.

Актуалност на изследването

Понятието “длъжностно лице” за на Наказателния кодекс не претърпя съществени изменения през последните 20 години. За този период обаче държавното устройство на страната и обществените отношения в икономическата сфера се промениха радикално....
admin
4 0
Сравнителното право като наука и като научен метод 195 стр.

Сравнителното право като наука и като научен метод

Сравняването на правните системи, съседстващи на географската карта, е дело толкова древно, колкото и самата наука. Изучаването на 153 конституции на гръцките и на варварските градове лежи в основата на трактата на Аристотел за политиката...
lubega
0 0