Материали 11-20 от 1338

Разработени теми за държавен изпит по ГПН 2015 - 2-ра част 373 стр.

Разработени теми за държавен изпит по ГПН 2015 - 2-ра част

Обективно гражданско право. Частно и публично право. Гражданско и търговско право. Система на гражданското право. Особености на гражданскоправните източници, видове. Гражданскоправни норми - видове. Действие...
ivan40
0 0
Предмет и система на гражданското право Съпоставяне на Гражданското право с Търговското право 277 стр.

Предмет и система на гражданското право. Съпоставяне на Гражданското право с Търговското право

Къде е мястото на ГП в нашата обща правна система. Частно право и публично право. Делене на частно и публично се дължи на най-големите юристи на древността – Улпиан. Петте големи прависти на древността са Папиан, Модестин, Гай...
admin
3 0
Понятие за облигационно право 271 стр.

Понятие за облигационно право

С термина „облигационно право" (ОП) могат да се означават четири понятия: първо, обективно облигационно право - ОП е система от правни норми, които регулират движението на материални блага, т.е. динамиката на гражданския оборот...
admin
19 3