Материали 71-80 от 1338

Еволюция на системата за сигурност в българия 122 стр.

Еволюция на системата за сигурност в българия

За българската историография терминът "национална сигурност" е сравнително нов. В миналото у нас, както и в лексиката на другите държави тогава, доминират понятията национална отбрана, военна мощ на държавата, подготовка на държавата за война .
dannyboy
0 1
Помагало по Обща теория на правото 119 стр.

Помагало по Обща теория на правото

Помагало по Обща теория на правото от проф. Владимир Захаров. 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО. Общата теория на правото е обществена, юридическа и в редица аспекти политическа наука. Тя изучава правото и по-специално правните норми - една от много ..
Simonsita
60 3